Persoonlijk Leiderschap & Zelfsturing, Inzicht in Eigen Rol

Steeds vaker vragen organisaties van medewerkers ondernemerschap, zelfsturing en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
medewerkers van vandaag worden geacht te kunnen anticiperen op snelle ontwikkelingen en veranderingen.
Initiatief te nemen in zelfontwikkeling en ontplooiing. Inzicht te hebben in zijn of haar toegevoegde waarde binnen de organisatie.
Daarvoor is inzicht in je zelf en zelfsturend vermogen een belangrijke voorwaarde.

Ontwikkeltraject Persoonlijk Leiderschap & Zelfsturing

Om zelfsturing en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en te stimuleren is het belangrijk inzicht te krijgen in je eigen gedrag en je rollen.
In de Ontwikkelcyclus Persoonlijk Leiderschap en Zelfsturing, Inzicht in je Eigen Rol, wordt een duidelijk kader geschapen en prachtige handvatten geboden om je persoonlijk leiderschap en zelfsturing te ontdekken en te vormen.
Op een integere en plezierige manier bieden we onderstaande onderdelen aan in de training.

Persoonlijk leiderschap begint met zelfinzicht

Bewuste zelfsturing ontstaat pas,  als je weet welke middelen er tot je beschikking staan om jezelf te sturen. Je eigen gedrag en overtuigingen zijn daarin één van de belangrijkste schakel.
Zelfkennis is cruciaal voor succesvol persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en zelfsturing.

We gaan op zoek naar inzicht in je eigen talenten, je natuurlijke gedragsstijl, persoonlijke kwaliteiten en waarden. Wellicht zitten er belemmeringen of juist vleugels in jouw persoonlijke archiefkast?
(H)erken jij je kennis, motivatie, vaardigheden en je valkuilen?

Je Persoonlijke missie bepaalt de richting

Wat wil je uiteindelijk bereiken? Waar hecht je waarde aan, wat is jouw visie op jezelf en op je leven?
Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je een koers uitgestippeld voor het leven of ga je gewoon je neus achterna? Wanneer je de richting niet weet, weet je niet waar je uit komt. Maar wellicht vind je dat juist fijn? Kortom in deze fase zoeken we jouw richting.

Commitment

Als de voorgaande stappen inzichtelijk zijn, is het belangrijk jezelf commitment te gunnen. Je hebt gekozen en besloten om het op deze manier te doen en dat kan betekenen dat het consequenties op gaat leveren waarvan je het resultaat nog niet helemaal kunt overzien. We begeleiden je bij je keuzes en het aangaan van een commitment met jezelf.

Belangrijke Voorwaarden bepalen de koers

Als je dan de richting hebt bepaald, hoe wil je daar dan komen en wat of wie heb je daar dan voor nodig?
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelfsturing te bewerkstelligen? Wat moet er veranderen, wat blijft zoals het is? Hoe moet je op een effectieve manier om zaken heen werken om je doel te bereiken? En waar neem je definitief afscheid van?

Je maakt gebruik van je eigen online reminders in een speciaal voor jou ingericht online begeleidingsplatform, zodat je regelmatig aan je voornemens wordt herinnerd.

Van woorden naar daden

Je hebt alles bepaald en nu komt het op uitvoeren aan. Hoe krijgt dat wat je wilt of hebt bedacht uiteindelijk een plek in de dagelijkse uitvoering? We helpen je de passende acties, voorwaarden en afspraken op een effectieve wijze te organiseren, zodat je succes boekt bij dat wat je anders wilt doen.

Reflectie en bijstellen

Ondanks dat je voorgaande stappen bewust hebt gezet, blijkt in de uitvoering dat bepaalde aannames niet kloppen, heb je je eigen invloed wellicht onderschat of loop je tegen andere belemmeringen- of juist versnellingen aan – die je niet hebt ingecalculeerd. In deze fase oefen je, stel je bij, blijf je zelfsturend binnen je eigen missie en visie. Persoonlijk leiderschap vraagt om regelmatig herijken. Je ontwikkelt je immers, en daarmee neem je nieuwe inzichten en opgedane ervaringen mee.

Met PLeZIER naar zelfsturing op de werkvloer

We hebben PleZIER ontworpen voor medewerkers binnen:

  • organisaties die in verandertrajecten tegen weerstand oplopen in de overgang naar zelfsturende teams en ondernemerschap.
  • ondernemingen die zelfsturing bij medewerkers willen stimuleren.
  • teams die aanlopen tegen gedoe rond veranderingen en de juiste richting willen bepalen.

PleZIER is ook uitermate geschikt voor:

  • professionals op weg naar een leidinggevende functie, die inzicht willen krijgen in Persoonlijk Leiderschap
  • ondernemers die willen groeien en aan medewerkers leiding willen – moeten geven
  • voor zzp-ers die zelfsturend vermogen (verder) willen ontwikkelen
  • voor elke professional die zelf richting wil geven aan zijn werkzame leven

Naast een aantal trainingsactiviteiten bestaat het programma uit individuele  begeleiding op de werkvloer en gesprekken met onze business coaches in de uitvoeringsfase. Het programma is afwisselend ingericht, met veel praktijk oefeningen welke tijdens het werk kunnen worden uitgevoerd. Je kunt daarnaast gebruik maken van online faciliteiten om jezelf op koers te houden, vragen te stellen aan je begeleider en te leren.

Leren met PLEZIER en het bereiken van eigen resultaten staat voorop.