Extra begeleiding voor medewerkers bij de invoering van MS Office 365 Teams & Sharepoint

Gebruik van Sharepoint en Teams vraagt om een goede afstemming en instelling van gebruikersmogelijkheden vooraf.  Dan pas kan deze software bijdragen aan effectieve werkprocessen.Daarvoor hebben we onze partners die MS Office trainingen verzorgen.

Afstemming instellingen en gebruikers

Praktische problemen bij gebruik van nieuwe software bij de inzet van MS office 365 onderdelen, kunnen veel tijd en ergernis kosten. Nieuwe handelingen, vaardigheden en procedures vragen tijd en inspanning van medewerkers, binnen toch al vaak drukke, werksituaties.

Afstemming over wie toegang heeft tot documenten en wie niet? Hoe gaan we om met alle mogelijkheden van de beschikbare MS Office 365 tools?

Doordat de mogelijkheden uitgebreid zijn, zien we nogal eens dat medewerkers en afdelingen verschillende opties inzetten binnen Office 365 voor hetzelfde werk en daar elk een eigen draai aangeven, zonder heldere onderlinge afstemming.

Met als gevolg: wanorde, beveiligingslekken, onbegrip, maar vooral ergernis, werkstress en tijdverlies…

Begeleiding van medewerkers bij belemmeringen, achterstand of werkdruk

Medewerkers worden bij de uitrol van MS Office 365 vaak kort en krachtig getraind.
Voor het grootste deel van medewerkers blijken de trainingen voldoende om MS Office 365 effectief in te zetten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Maar een aantal medewerkers heeft er door allerlei redenen meer moeite mee. Daardoor stagneert het gebruik en de opbrengst van de mogelijkheden.

Master of Workflow ondersteunt bij implementatie van nieuwe functionaliteit in het bestaande werkproces.

Voor die medewerkers die herhaling nodig hebben, voor uitvallers of voor teams waarin de teamsamenwerking onvoldoende functioneert om goede implementatie te garanderen bieden we begeleiding aan. Wij zijn gespecialiseerd in het bevorderen van effectieve inzet van MS Office 365, juist dáár waar extra uitdagingen aanwezig zijn.

Geschikt voor :

dié individuele medewerker, die extra werkstress ervaart door veranderingen. Of welke nieuwe vaardigheden moet inoefenen in een al bestaande drukke werksituatie.  Maar die daarvoor (meer) tijd en aandacht nodig heeft!

dié teams  waar oud gedoe of nieuwe samenwerking een goede implementatie van MS Office 365 in de weg zit en de communicatie en samenwerking een boost kan gebruiken.

Zo kan de uitrol van MS Office 365 toch effectief worden geïntegreerd in de samenwerking!

Onze aandacht gaat uit naar 4 onderdelen die bij effectieve workflow belangrijk zijn:

Kennis

Heeft uw medewerker voldoende aan de kennis die bij de uitrollen MS Office 365 is ontvangen? En heeft hij deze kennis begrepen en kan hij deze nieuwe vaardigheden maximaal toepassen?
Zijn alle procedures, werkwijzen ook op persoonlijk niveau duidelijk?
Is uw medewerker voldoende leerbaar?

Motivatie

Heeft uw medewerker voldoende motivatie om het systeem te gebruiken? Treedt er verlies van grip op het werk op, angst voor het onbekende of is er teveel werkdruk waardoor implementatie ((on)bewust)wordt tegengehouden?
Master of Workflow inventariseert belemmerende overtuigingen en ervaringen. Door een professionele aanpak in begeleiding van de medewerker op voornoemde, worden belemmeringen in motivatie onderkend en weggenomen.

Vaardigheden

Nieuwe systemen vragen om nieuwe handelingen en nieuw gedrag. Al doende leert men en dat kost tijd en prioriteit. Hiaten in executieve vaardigheden kunnen daarbij ondermijnend werken. In situaties waarin adoptie van de nieuwe software problemen oplevert, nemen we een executieve vaardigheden test af. Daarmee worden hiaten en interventies voor begeleiding direct zichtbaar.

Master of Workflow neemt vervolgens de tijd, maakt prioriteit en geeft aandacht aan medewerkers om nieuwe handelingen in te oefenen op de werkplek. Zo dat leren sneller gaat en er zelfvertrouwen en enthousiasme ontstaat. Vooral van belang voor organisaties die weinig tijd hebben ingeruimd voor het automatiseren van nieuwe vaardigheden.

Teamcommunicatie

Voor het maken van heldere afspraken en om zelfsturend vermogen te stimuleren is duidelijke communicatie nodig. In teams kunnen onbegrip, onduidelijke stellingname en gedoe, implementatie van nieuwe software danig in de weg zitten. Master of Workflow maakt gedoe bespreekbaar, communicatie en besluitvorming helder, waardoor drempels voor gebruik verdwijnen.

Word een kei in je werk!

Met de tussenkomst van Master of Workflow vergroot u de slagingskans van een goede implementatie voor dié medewerkers die meer tijd en aandacht nodig hebben.
Zodat ook deze medewerkers een kei in hun werk (worden) blijven en MS Office 365 voor iedereen in uw organisatie gaat werken!

Passend aanbod

Omdat geen situatie hetzelfde is, passen we het aanbod aan aan uw vraag. Wij stemmen graag met uw ICT partners die de MS Office trainingen verzorgen af, zodat we geen dubbel werk doen.
Of het nu om 1 of 100 medewerkers gaat!