Verbeter je teamwork!

Samenwerking leidt niet altijd tot gewenste teamresultaten

De bedoeling van teamwork is dat samenwerking uiteindelijk leidt tot betere resultaten.
Samen ben je meer dan de opbrengst der delen.
Maar dat blijkt in de praktijk voor sommige teams een hele uitdaging.
Zeker als het druk is, omstandigheden (snel) veranderen of er ziekte of onderling gedoe /onbegrip is.

Afstemmen, overleggen en samen werken aan een gezamenlijk resultaat vraagt veel professionele communicatieve-, en organisatievaardigheden. Maar ook bewustzijn van eigen en andermans gedrag en het juist interpreteren van visie, urgentie en afspraken en het bewaken van tijd en geld.
De grootste uitdaging van een manager blijft immers zichzelf, zijn team(s) en de medewerkers in de juiste stand te krijgen.

Het kan echt beter!

In veel teams speelt gedoe dat zorgt voor oponthoud, ongenoegen, of gebrekkige resultaten.
Afspraken die niet worden nagekomen of veranderingsprocessen die vastlopen in weerstand, omdat de samenwerking met je collega’s niet soepel loopt.
Vergaderingen die niet effectief verlopen doordat communicatie en besluitvorming alle kanten op gaat.
Projecten die stagneren omdat je niet de juiste mensen op de juiste plek hebt.
Verschillen in motivatie, werkorganisatie en werktempo, die tot ergernissen leiden.
We kennen het allemaal.

Kan jullie team wel een boost gebruiken?
Wil je dat alle ruis die in de processen is ontstaan, verdwijnt en je weer echt kan samen werken aan de goede dingen?

Externe of interne factoren, oorzaken van gedoe!

Oorzaken kunnen op allerlei niveaus liggen. Op team, management of organisatie niveau. In communicatie of in organisatie van werk.
Ze zijn divers, diffuus en vaak simpel, maar soms ook complex.

Training & begeleiding, inzicht, overzicht & grip op het teamproces

Wij werken dagelijks met professionele teams, die hulp zoeken bij de verbetering van de dagelijkse samenwerking en communicatie. Die meer resultaat willen boeken uit de samenwerking, of gewoon gedoe willen voorkomen of oplossen.

Een team heeft behoefte aan professionals die weten wat ze wel kunnen en waar ze minder goed in zijn. Maar vooral ook waarin  je elkaar aanvult en belangrijk, waar je elkaar in de weg kunt zitten. Dan blijken oplossingen vaak niet eens zo ingewikkeld.

Samenwerken is een heel gedoe. Maar doe het dan ook goed!
We beginnen altijd aan de basis.

Aan de hand van ons Master of Teamflow programma onderzoeken we de oorzaken, werken aan verbetering en geven de samenwerking een boost. Dat vraagt wat van medewerkers.

Een programma met een flexibele inzet. We werken aan:

  • Inzicht en kennis in teamstijlen en teamcommunicatie
  • Tijd en vaardigheden om oplossingen en verbetering tot stand te brengen.
  • Respectvolle feedback
  • Duidelijke processen
  • Verwachtingen die helder zijn
  • Kennis, ruimte en richting om het werk goed uit te voeren
  • Conflicthantering
  • Onderhandelvaardigheden
  • Vergader en overlegtechnieken
  • Verbinding en wederzijds begrip

Als team ga je aan het werk met dat wat je samen en als individu kunt veranderen.
Waar het team geen invloed op heeft, daar leer je effectief om heen te werken.
Je vergroot de betrokkenheid en de invloed, daar waar het kan. En als team leer je ondertussen een heleboel praktische vaardigheden rondom teamsamenwerking.

Maak werk van teamsamenwerking!

Wil je meer informatie over slimmer samenwerken? Laat je gegevens achter.