Privacy Beleid Master of Workflow

Wie zijn wij

Master of Workflow en Master of Workflow Coöperatie UA opereren beide onder de naam Master of Workflow. Voor beide entiteiten geldt onderstaande.

Ons website-adres is:   https://masterofworkflow.com.
Adresgegevens:            Bremstraat 22 9302 AP Roden
We zijn op werkdagen bereikbaar op  T: 088-8440873

Bij privacy-problemen veroorzaakt door het gebruik van deze website of een verzoek tot inzage in de gegevens die we van u verwerken of bewaren, kunt u contact opnemen.
Ook indien u van mening bent dat de bepalingen van ons privacy beleid niet worden nageleefd, kunt u zich richten tot Master of Workflow via: info@masterofworkflow.com of u kunt zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij nemen binnen 72 uur nu uw verzoek contact met u op.

Gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Contactformulieren

Onze contactformulieren dienen voor het doel waarvoor u ze hebt ingevuld. Wij vragen daarom ook niet meer informatie dan noodzakelijk is voor de dienstverlening die u van ons wenst. Voor verzending wordt u gevraagd akkoord te gaan met ons privacy beleid zoals hier omschreven.
Onze contactformulieren verwijzen naar ons algemene mailadres
info@masterofworkflow.com of naar die van de webmaster astrid@masterofworkflow.com Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarmee u akkoord bent gegaan, voorafgaand aan de verzending van het contactformulier.

Reacties via de website Master of Workflow
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacy-beleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie 2 jaar bewaard binnen WordPress. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun eventuele gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De rechten over je data in reacties en berichten

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw reactie-data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Dit doen wij met uw gegevens

Contactgegevens verwerken
Contactgegevens uit contactformulieren worden toegevoegd aan ons digitale adressenbestand, zodat wij, zo gewenst, contact met u op kunnen nemen en een effectieve dienstverlening rondom onze trainingen, begeleiding of productservice kunnen leveren.

Wij delen uw adresgegevens nooit met andere personen, instellingen, bedrijven of onderzoeksbureaus buiten Master of Workflow of Master of Workflow Coöperatie UA zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke (e-mail)toestemming vooraf.

Uw adres blijft maximaal 1 jaar in ons adressenbestand staan, wanneer u (nog) niet overgaat tot het afnemen van producten en diensten, en wordt dan verwijderd.

Wanneer u overgaat tot het afnemen van diensten of producten, al of niet gratis, dan bewaren we de gegevens die we verplicht moeten bewaren volgens de Nederlandse wettelijk geldende termijnen in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens, die we van u ontvangen hebben en die we voor u verwerken.

Uw Persoonlijk dossier

Van iedere client die individuele begeleiding afneemt via Master of Workflow maken we een digitaal dossier op.
Deze bestaat uit ondermeer uit de offerte, opdrachtbevestiging, akkoordverklaring privacy, akkoord verklaring algemene voorwaarden, verslaglegging van de intake, plan van aanpak, akkoord verklaring plan van aanpak, eventuele uitslagen van testen en gedragsanalyses, zoals de DISC gedrags-analyse, Executieve vaardigheidstesten, begeleiding-volg-enquêtes, verslagen m.b.t. sessies, e-mail correspondentie, en documentatie passend bij de begeleiding.
Deze digitale dossiers worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Het totale dossier is alleen toegankelijk voor de business organizer die de client begeleidt.

De inhoud van deze digitale dossiers, kan op verzoek van de begeleider die de client begeleidt, zij het geanonimiseerd,(zonder persoonsgegevens)  worden ingezet voor trainingsdoeleinden en sparring over begeleiding strategieën met andere Master of Workflow Coöperatie leden.
Het dossier blijft binnen de beveiligde omgeving en wordt niet verstuurd aan derden.
U kunt ons te allen tijde om inzage vragen.

Voor alle informatie die u wij verwerken tijdens uw begeleidingstraject geldt het geheimhoudingsbeleid van de NBPO. Master of Workflow is aangesloten bij de geschillencommisie van de NBPO.

Team dossier
Bij teamtrainingen leggen we een dossier aan voor de offerte, intake, opdrachtbevestiging, eventuele DISC gedragsanalyses, teamgrid, deelnemerslijsten, andere testen en teamsessie verslagen, met daarin een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, e-mail, functie, en evt. telefoonnummer en locatie)van de teamleden. Deze dossiers zijn voor trainingsdoeleinden opgemaakt en worden uiterlijk 18 maanden tot na de laatste trainingssessie bewaard.

Deze data delen wij met anderen voor een effectieve dienstverlening.

Dossieropslag in Sharepoint
Wij bewaren uw digitale gegevens in een beveiligde Sharepoint-omgeving via Microsoft Office Sharepoint account van Master of Workflow Coöperatie, waarin Master of Workflow een beveiligde mappenstructuur hanteert, welke alleen toegankelijk is voor Master of Workflow.

Voor de privacyvoorwaarden voor MS Office sharepointà

Nieuwsbrief Master of Workflow via Mailchimp

Op onze website en via de trainingen en begeleiding en aanschaf van producten kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wij maken gebruik van Mailchimp, met wie Master of Workflow een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Voor de nieuwsbrief geldt een dubbele opt in (U moet bevestigen dat u zich heeft ingeschreven alvorens wij u een nieuwsbrief sturen) En een opt-out mogelijkheid in elke nieuwsbrief, waarmee u zich kunt uitschrijven. Uw gegevens worden in Mailchimp verwijderd.

Gebruikersovereenkomst Mailchimp

DISC analyses via Q4Profiles
Q4profiles.nl verzorgt voor ons de testomgeving voor en de rapportage van de DISC analyse.
Wij hebben met Q4profiles een gebruikersovereenkomst afgesloten. De analyse wordt via een persoonlijke inlogcode gemaakt in de webportal van Q4profiles en via een beveiligde verbinding met Master of Workflow gedeeld. Wij bewaren uw rapportage digitaal in uw cliëntmap

Webinars via Webinargeek
wij verzorgen regelmatig webinars waarvoor u zich kunt aanmelden via Webinargeek. Deze verzorgt voor ons de logistiek en de hosting van de webinars. Wij hebben een gebruikersovereenkomst gesloten met Webinargeek over de verwerking van uw gegevens.

Deze kunt u hier lezen.

Website hosting via KPN Internedservices
De website masterofworkflow.com en de mailadressen eindigend op @masterofworkflow.com worden gehost bij YourHosting BV, via een SSL verbinding, en Hosted Exchange op een Nederlandse server welke onder Nederlandse jurisdictie valt.

Onze website wordt vervaardigd en onderhouden met behulp van WordPress.
Master of Workflow maakt daarbij gebruik van plugins:

  • Woocommerce  voor de webwinkel
  • Bol.com              een affiliate voor de verkoop van boeken
  • Askismet            voor spamprotectie
  • Paytium              betalingsmodule
  • Paypal-express betalingsmodule welke via Amerikaanse servers loopt.
  • Udraftplus         voor het systematische back-up van de website.

Met alle bovenstaande partijen heeft Master of Workflow een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten of URL-Linkjes op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde : alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees altijd eerst het privacy-beleid alvorens u gebruik maakt van de link naar een website buiten masterofworkflow.com.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Master of Workflow en Master of Workflow Coöperatie UA hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

Zo handelen wij bij een datalek

Bij een onverhoopte datalek neemt Master of Workflow  binnen 72 uur contact op met een PTA Security in Groningen, om de aard en de oorzaak van het datalek vast te stellen en om tot een gericht actieplan te komen, welke direct uitgevoerd wordt. Wanneer er sprake is van ernstige gevolgen voor de betrokkenen, neemt Master of Workflow direct contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens en met de betrokkenen zelf.