Over Astrid Haveman

Astrid Haveman

Heldere doelen, duidelijke focus, slim gebruik van middelen, effectieve inzet van tijd en energie om de goede dingen te doen en effectief samenwerken en een positieve verbinding met de omgeving bewerkstelligen. Dat zijn de professionele aandachtsgebieden van Astrid Haveman.

‘Met kleine stappen zijn grote doorbraken te bewerkstelligen. Door goed te luisteren, me in te leven in de situatie van mijn klanten, aandacht te geven aan details, zonder er zelf in te verzanden, kan ik als organizer het verschil maken op de werkvloer om wél vooruitgang te boeken in een inefficiënt werkproces of bij tijdrovende teamsituaties.

Ik noem dat professionals ‘recht op’ zetten.  Meer grip op je werkdag en je tijd van leven. Verantwoordelijk voor je eigen functioneren en je rol in de organisatie.
Daarom werk ik graag toe naar zelfredzaamheid en bevorder zelfsturing. Respectvol en confronterend waar het moet, ondersteunend waar het nodig is.

Als er door omstandigheden geen vooruitgang in zit leer ik je er op een slimme manier omheen te werken.

Ik werk graag met weerstand bij werkstress en veranderingen. Met teams, individuele professionals die vastgelopen zijn in hun time en energie management, of combi’s van management met secretariaat/office support waarin samenwerken beter kan. Altijd rondom focus, altijd praktisch, doelgericht, naar betere resultaten en werkplezier.

Ingewikkeld? Dat maakt het voor mij aantrekkelijk!

Ik werk sinds 2007 als business organizer, Getting Things Done adept en DISC consultant. Daarnaast ben ik gecertificeerd specialist Chronische desorganisatie en AD/HD.’

Tijd tekort, teveel werk?
Doe er wat aan, of wanneer dat niet kan,
werk er dan op een effectieve wijze omheen.